Aleksandra Rzewuska

NIP: 754-251-65-02

REGON: 160080868

Nr zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej
Komisji Nadzoru Finansowego: 1662/10

Biuro

Ul. Niedziałkowskiego 14/7

45-085 Opole

biuro@mybroker.com.pl

tel. 77 442 42 35