MyBroker

reprezentujemy wszelkie interesy Klienta, związane z zabezpieczeniem na wypadek zdarzeń losowych

Wykonujemy pełną obsługę firm w zakresie ubezpieczeń

Ocena ryzyka

pomagamy rozpoznać potencjalne ryzyka, wskazać obszary w których mogą powstać szkody i wybrać optymalny zakres ubezpieczenia dopasowany do indywidualnych potrzeb Klienta

Wybór ubezpieczenia

analizujemy dostępne na rynku propozycje, wybieramy najkorzystniejszą dla zleceniodawcy ofertę, tak aby obejmowała wszelkie potencjalne ryzyka bez powielania zakresów ubezpieczeń, negocjujemy i dostosowujemy warunki umowy do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa przy możliwie najniższych kosztach

Rozliczanie i likwidacja szkód

aktywnie uczestniczymy w likwidacji szkód od momentu ich powstania do wypłaty odszkodowania: przygotowanie dokumentacji, zgłaszanie szkody ubezpieczycielowi, monitorowanie procesu rozliczenia i wypłaty odszkodowania, pomoc w odzyskaniu pieniędzy

Dbanie o ciągłość ubezpieczenia

monitorujemy okresy umów, nadzorujemy dokumentację, terminowość rozliczeń, obowiązki Klienta wynikające z umów

Doradztwo w zakresie zmniejszenia szkodowości

pomagamy opracować procedury i plany postępowania minimalizujące wystąpienie sytuacji szkodowych

Obsługa prawna

współpracujemy z renomowanymi kancelariami prawnymi, które pomagają rozwiązać problemy natury formalnej, doradzają w sporach i odwołaniach od decyzji ubezpieczycieli